Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Pasja

Muzyka to bardzo ważna część mojego życia. Nauczyła mnie cierpliwości, wytrwałości i współpracy z ludźmi.

Moje zainteresowania muzyczne koncentrują się przede wszystkim wokół dyrygentury chóralnej oraz interpretacji utworów chóralnych w kontekście emisji głosu. Niemały wpływ na te zainteresowania wywarły liczne koncerty Chóru Akademickiego ówczesnej bydgoskiej WSP, w których podczas moich studiów uczestniczyłem jako chórzysta.

Od 1994 r. jestem dyrygentem różnorodnych zespołów chóralnych, z którymi koncertuję w kraju i za granicą. Doświadczenie pedagogiczne i dyrygenckie nabyte w ramach pracy oraz działalności artystycznej prowadzonej na wielu płaszczyznach wykorzystuję na zajęciach ze studentami, zwracając szczególną uwagę na ich przygotowanie do pracy w szkolnictwie i ruchu muzycznym.

dalej
Zawsze stawiam na dialog i współpracę

Współpraca

Zawsze stawiam na dialog i współpracę.

W trakcie mojej wieloletniej pracy na naszej Uczelni udało mi się zrealizować wiele wartościowych projektów – wspólnie z Urzędem Miasta Bydgoszczy, Urzędem Marszałkowskim, Miejskim Centrum Kultury i Akademickim Związkiem Sportowym.

dalej
Nie zaklinam rzeczywistości. Działam!

Zaufanie

Wierzę, że uda nam się zbudować wzajemne zaufanie między zarządzającymi Uczelnią a jej pracownikami.

Mój program wyborczy stworzony został w oparciu o otwarte, szczere rozmowy, które przeprowadziłem z przedstawicielami wszystkich grup tworzących społeczność naszego Uniwersytetu.

dalej

 
 
 
Kandydaci na Prorektorów

Kandydat na Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Kandydat na Prorektora ds. Studenckich i Jakości Kształcenia

Kandydat na Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju

bmendlik  at  ukw.edu.pl

Harmonogram Wyborów