prof. dr hab. Bernard Mendlik

Kandydat na Rektora UKW

prof. dr hab. Bernard Mendlik – kandydat na Rektora UKW

 

Stan cywilny: żonaty, dwoje dzieci

 
Wykształcenie

2014 tytuł profesora w dziedzinie: sztuki muzyczne
2012 — 2014 studia podyplomowe Master of Business Administration Programme, Wydział Finansów i Zarządzania, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku i University of Northampton, Wielka Brytania
2006 stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej – dyrygentura, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
1999 stopień doktora: kwalifikacje I stopnia w dyscyplinie: prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
 
studia magisterskie na kierunku Wokalistyka w zakresie specjalności wokalno-aktorskiej, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
1990 studia magisterskie w zakresie Wychowania Muzycznego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy

 
Przebieg zatrudnienia

od 2014 r. profesor zwyczajny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
2008 — 2014 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
1999 — 2008 adiunkt, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
1989 — 1999 asystent, Wyższa Szkoła Pedagogiczna/Akademia Bydgoska

 
Doświadczenie zawodowe

2016 — 2020 Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej UKW
2016 — 2020 Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów
2019 — 2020 Pełnomocnik Rektora UKW w Bydgoszczy – Pełnomocnik Rektora ds. Sportu
od 2016 r. V-ce Prezes ds. Sportu Klubu Uczelnianego AZS UKW
2012 — 2016 Dyrektor (w randze Dziekana) Instytutu Edukacji Muzycznej (jednostki podstawowej UKW) Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
2008 — 2012 Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
2009 — 2012 Kierownik Projektów finansowanych ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego: Budowa Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu UKW oraz Budowa Biblioteki Głównej UKW – Pełnomocnik Rektora ds. ww. projektów
od 2008 r. Członek Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (przez 3 kolejne kadencje)
2010 — 2017 Przewodniczący Rady Naukowo-Programowej Kazimierzowskiego Uniwersytetu III Wieku przy Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
2003 — 2008 Z-ca dyrektora Instytutu Edukacji Muzycznej UKW
2001 — 2003 Z-ca dyrektora ds. studiów dziennych w Instytucie Edukacji Artystycznej Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
2000 — 2002 Kierownik Studiów Podyplomowych w zakresie przedmiotu: „Sztuka” w Instytucie Edukacji Artystycznej Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 
Zainteresowania naukowe

Zakres zainteresowań naukowo-badawczych obejmuje problematykę wykonawczą muzyki wokalnej i wokalno-instrumentalnej zespołów muzycznych.

 
Nagrody i wyróżnienia

 • Złoty Krzyż Zasługi – nadano 15 września 2011 r.
 • Brązowy Krzyż Zasługi – nadano 10 września 2003 r.
 • Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy – 2000 r.
 • Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2001 r.
 • Nagroda Rektora Akademii Bydgoskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w latach 2003–2019
 • Nagroda Mecenas bydgoskiej kultury – nagroda przyznana przez Bydgoski Informator Kulturalny – Miejski Ośrodek Kultury w Bydgoszczy – 2009 r.
 • Honorowy Wągrowczanin A.D. 2011 – nagroda przyznana przez Wielka Kapitułę Głosu Wągrowieckiego – 2012 r.
 • Honorowe Obywatelstwo Miasta Wągrowca (2014)
 • Srebrna Odznaka Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (2015)
 • Mecenas Kultury – Stowarzyszenie Absolwentów UKW w Bydgoszczy (2016)
 • Złota Odznaka Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (2018)
 • Złota Odznaka Akademickiego Związku Sportowego (2019)

 
Działalność naukowa i artystyczna

 • Dorobek artystyczny koncentruje się na pracy z Chórem Akademickim UKW w Bydgoszczy.
 • Uzyskał liczne nagrody i wyróżnienia, uczestnicząc w międzynarodowych i krajowych koncertach, konkursach oraz festiwalach chóralnych, m.in. we Włoszech, na Malcie, w Niemczech, Szwecji, Słowacji, Hiszpanii, Danii i Austrii.
 • Dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy przygotowuje partie chóralne wielkich form wokalno-instrumentalnych.
 • Promotor 6 rozpraw doktorskich, recenzent w przewodach habilitacyjnych i doktorskich.
 • Promotor ponad 100 prac licencjackich i magisterskich.
 • Juror w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach chóralnych.
 • Dyrektor programowy Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Akademickich „Akademickie Kolędowanie”, odbywającego się od 12 lat w Bydgoszczy.
 • Doradca językowy Chóru Radia Berlińskiego (Rundfunkchor Berlin) w trakcie przygotowań utworu „Stabat Mater” K. Szymanowskiego, wykonywanego w Filharmonii Berlińskiej pod dyrekcja Sir Simona Rattle`a.
 • Autor publikacji z zakresu sztuk muzycznych, które ukazały się w Polsce, Słowacji i Czechach.

 
Zainteresowania pozazawodowe

Sport (piłka ręczna, tenis, bieganie), podróże, języki obce.