Współpraca

Zawsze stawiam na dialog i współpracę.

W trakcie mojej wieloletniej pracy na naszej Uczelni udało mi się zrealizować wiele wartościowych projektów – wspólnie z Urzędem Miasta Bydgoszczy, Urzędem Marszałkowskim, Miejskim Centrum Kultury i Akademickim Związkiem Sportowym.

Bez swoistej symbiozy z tymi instytucjami nie ma szans na postrzeganie Uniwersytetu jako ośrodka akademickiego mającego znaczący wkład w rozwój Bydgoszczy i regionu.

 
Marek Maciejewski, Miejskie Centrum Kultury
Wszystkie nasze wspólne działania cechuje duża dynamika i skuteczność.
 
Elżbieta Krzyżanowska, Filharmonia Pomorska
Razem realizowaliśmy najważniejsze inwestycje dla Uniwersytetu, a więc budowę Biblioteki Uniwersyteckiej i Centrum Sportu.
 
Mariusz Walczak, Akademicki Związek Sportowy
Bernard dał się poznać jako rewelacyjny mówca i prowadzący, (…) ale też jako rewelacyjny lider (…). Potrafił studzić emocje, a w sytuacjach kryzysowych szybko podjąć decyzję.