prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek

Kandydat na Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek – kandydat na Prorektora UKW

 
Wykształcenie

2010 tytuł profesora w dziedzinie: nauki biologiczne
2000 stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1989 stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agrotechniki, Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
1981 studia magisterskie na kierunku biologia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 
Przebieg zatrudnienia

od 2011 r. profesor zwyczajny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
2001 — 2010 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
1995 — 2000 adiunkt, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
1989 — 1995 adiunkt, Zakład Biologii Rolnej i Leśnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
1981 — 1989 asystent, Zakład Biologii Rolnej i Leśnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

 
Doświadczenie zawodowe

2019 —  Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UKW
2012 — 2016 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UKW
2005 — 2012 Dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych UKW
2005 — 2012 Członek Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (przez 2 kolejne kadencje)
2005 — 2008 Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UKW
2003 — 2005 Prodziekan ds. Nauki Wydziału Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
2001 — 2013 Kierownik studiów podyplomowych „Przyroda, biologia, ochrona środowiska"
od 2000 r. Kierownik Katedry Biologii Ewolucyjnej UKW (wcześniej Katedra Zoologii)

 
Zainteresowania naukowe

Badania akarologiczne - fauna roztoczy glebowych (MesostigmataOribatida) w zróżnicowanych siedliskach na obszarze Polski, różnorodność gatunkowa roztoczy wybranych regionów zoogeograficznych oraz badania nad biologią i behawiorem wybranych gatunków MesostigmataOribatida w warunkach laboratoryjnych.

 
Nagrody i wyróżnienia

 • Stypendium artystyczne Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie: literatura (2011)
 • Złoty Krzyż Zasługi – nadano 9 września 2010 r.
 • Srebrny Krzyż Zasługi – nadano 9 września 2005 r.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej – przyznano 26 czerwca 2008 r.
 • W latach 2001 – 2018 10-krotnie wyróżniony nagrodą indywidualną lub zespołową JM Rektora za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne (w tym 2 nagrody pierwszego stopnia za osiągnięcia naukowe).

 
Działalność naukowa i organizacyjna

 • 2019 – ekspert w projekcie Norwegian Forest Oribatida, University of Bergen, Norwegia
 • 2018, 2019 – Visiting Professor, West Kazakhstan State University, Kazachstan
 • 2019 – staż STA Erasmus+ University of Labe, Gwinea Równikowa
 • 1998 – staż TEMPUS, University of Padua, Włochy
 • 1996 – stypendium naukowe Korea Science and Engineering Foundation, Seoul National University, Republika Korei
 • Uczestnik międzynarodowych ekspedycji naukowo-badawczych – Mongolia (2005, 2013), Madagaskar (2007), Kamczatka/Rosja (2014, 2016), Peru (2017)
 • Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Akarologicznego
 • Autor i współautor 183 publikacji naukowych z zakresu akarologii
  — łączna wartość IF: 58,047
  — łączna wartość punktacji MNiSW: 1873
 • Autor 3 recenzji w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, 5 recenzji w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego, 7 recenzji rozpraw doktorskich.
 • Promotor 2 rozpraw doktorskich i ponad 220 prac licencjackich oraz magisterskich

 
Zainteresowania pozazawodowe

Poezja, autor 2 tomików poetyckich
Podróże – tramping