dr hab. inż. Grzegorz Domek, prof. uczelni

Kandydat na Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju

dr hab. inż. Grzegorz Domek, prof. uczelni – kandydat na Prorektora UKW

 

Stan cywilny: żonaty, trójka dzieci

 
Wykształcenie

2013 stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, Politechnika Poznańska
2003 stopień doktora w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, Politechnika Poznańska
1996 studia inżynierskie na kierunku budowa maszyn, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
1994 studia magisterskie na kierunku wychowanie techniczne, drugi fakultet na kierunku informatyka, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy

 
Przebieg zatrudnienia

od 2014 r. profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
1994 — 2014 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy — pracownik naukowo techniczny, asystent, starszy wykładowca, adiunkt
od 2000 r. dyrektor ds. technicznych Wilhelm Herm. Müller Polska Sp. z o.o.
1994 — 2000 własna działalność gospodarcza, Ammeraal Service Center Polska Sp. z o.o., Sumitomo Cyclo Europe, Chiorino Sp. z o.o., Centrum Techniki Transportu Sp. z o.o., Mingke Europe Sp. z o.o.

 
Doświadczenie zawodowe

2016 — 2019 Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki UKW
  Prodziekan ds. dydaktycznych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki
2006 — 2016 Członek komisji wydziałowych, senackich i uczelnianych, ekspert NCBiR
2012 —  Kierownik i wykonawca projektów badawczych KBN, PARP, NCBiR
  Ekspert w zakresie oceny innowacyjności rozwiązań konstrukcyjnych w projektach rozwojowych
2005 — 2012 Dyrektor, dyrektor generalny, prezes, członek zarządu, współwłaściciel i właściciel w podmiotach gospodarczych

 
Zainteresowania naukowe

Budowa i eksploatacja, projektowanie maszyn i linii produkcyjnych. Mechatroniczne systemy funkcjonalne i produkcyjne, komputerowe wspomaganie projektowania i produkcji systemów pomiarowych.

 
Działalność naukowa i organizacyjna

 • 81 publikacji naukowych
 • 16 zgłoszeń patentowych
 • 1 przyznany i wdrożony patent na innowacyjną linię produkcyjną
 • ponad 100 wypromowanych magistrów, inzynierów i licencjatów
 • 2 recenzje prac doktorskich, promotorstwo pracy doktorskiej
 • ponad 150 recenzji projektów dla NCBiR
 • ponad 100 recenzji artykułów prac naukowych

 
Współpraca

Aktywnie współpracuję z wieloma ośrodkami badawczo-rozwojowymi zarówno w kraju, jak i za granicą. Brałem udział w szeregu komitetów naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych, m.in.:

 • Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn
 • Międzynarodowa Konferencja "Koła Zębate"
 • Międzynarodowa Konferencja "Computer Aided Design"
 • Międzynarodowa Konferencja "Przekładnie Mechaniczne"
 • Międzynarodowa Konferencja "Machine Modelling and Symulation"

 
Zainteresowania pozazawodowe

Podróże, koszykówka, koncerty muzyczne, płyty i książki, języki obce